نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
ست اداریکارت ویزیت
سربرگ
پاکت
پاکت نامه
فاکتور
دفترجه یادداشت
سی دی و کاور
3 تا 5 روز کاری500،000
کارت ویزیتیک رو2 تا 3 روز کاری50،000
کارت ویزیتدو رو2 تا 3 روز کاری75،000
سربرگ_2 تا 3 روز کاری70،000
پاکت (فولدر)_2 تا 3 روز کاری50،000
پاکت نامه_2 تا 3 روز کاری50،000
فاکتور_2 تا 3 روز کاری60،000
دفترچه یادداشت_2 تا 3 روز کاری50،000
سی دی و کاورCD (دیسک)2 تا 3 روز کاری70،000
سی دی و کاورCOVER (جلد دیسک)2 تا 3 روز کاری100،000

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
× چطور میتونم کمکتون کنم؟!